Rektorsbrev

Nu är det sommar och snart även skolavslutning för alla våra elever. Kanske ses vi i kyrkan vid avslutningen dit ni är hjärtligt välkomna.
Jag vill i alla fall på detta sätt tacka er alla för ett gott samarbete detta läsår, som varit det första för mig på Höglandsskolan. Snart har jag varit med om alla traditioner och rutiner som man har här på skolan, de flesta förankrade i skolans historia som är så trevlig. Nästa läsår blir det lättare att veta och förstå vad som kommer och det ser jag fram emot.
Tack till er alla som kom och deltog i Höglandsskolans dag och tack till Föräldraföreningen och Höglandsskolans stiftelse för ett bra samarbete.

Utvärderingar
När man är ny på en skola handlar det mycket om att lyssna, förstå och att sätta sig in i skolans verksamhet, vad man är van vid, vad som syns tydligt, vad som ”sitter i väggarna” och det som är lite fördolt men sker ändå. Det har varit ett intressant och bra läsår på många sätt. Som jag sagt förut, jag upplever att Höglandsskolan är en mycket bra skola, medarbetarna är mycket måna om att eleverna ska utvecklas på bästa sätt, eleverna känner sig trygga, det råder för det mesta mycket god studiero och trivseln är hög.
När eleverna nu går på sommarlov kommer vi tillsammans med personalen att ha en vecka med studiedagar. Dessa dagar kommer vi bland annat att ägna åt utvärderingar av vår verksamhet, våra rutiner, elevernas studieresultat, resultaten av både elevernas trivselenkäter och Brukarundersökningen som både elever och ni föräldrar i vissa årskurser deltagit i, samt personalens medarbetarenkät. Resultaten av detta arbete kommer sedan att ligga till grund för hur vårt fortsatta arbete kommer att se ut nästa läsår, allt i syfte av att hela tiden öka vår kvalitet och bli ännu bättre samt synliggöra vad vi behöver prioritera.

Vår webbplats: hoglandsskolan.stockholm.se
Ett område vi påbörjat förbättra är att hålla vår webbplats uppdaterad med en del av de projekt som genomförs på skolan. Vi försöker även att hålla sidan uppdaterad med aktuell information, läsårsagenda och aktuella datum för olika händelser. Ta gärna för vana att titta in där och tyck gärna till om det är något ni saknar.
Ett av de senaste projekten som nu finns på hemsidan är bilder från 9:ornas estetvecka. En fantastisk utställning blev det med de konstverk som tillverkades i samarbete med slöjd och bild. Vi kommer även att uppdatera med fler bilder. Här är en länk till sidan: http://hoglandsskolan.stockholm.se/nyheter/2017/05/30/estetveckan-2017

De elever som hade valt att ägna veckan åt musik framförde sina låtar för skolan i två föreställningar i aulan. Föreställningar – jag kan säga er att det var mer som att gå på en riktig konsert! När man ser och hör detta resultat av vad våra elever i årskurs 9 lärt sig under åren här på Höglandsskolan kan verkligen alla pedagoger och lärare på skolan som varit med och bidragit till detta känna sig mycket stolta. Jag önskar våra 9.or lycka till med sin fortsatta skolgång och tackar för tiden vi har haft er i vår verksamhet.

Nästa läsår
I och med att ett läsår avslutas flyttas våra klasser upp en årskurs och för en del blir det att byta stadium och lärare. Våra elever i förskoleklass börjar nu skolan på riktigt och blir ”riktiga” skolelever. Årskurs 3 börjar på det så kallade mellanstadiet och klassen delas i två klasser i 4:an, där vi även har platser kvar för fler elever att börja hos oss. Årskurs 6 går till högstadiet och bildar två nya 7:or. På fritids går blivande årskurs 4 över till att tillhöra mellanklubben som är en friare verksamhet än fritids är. Ni har alla fått information hem om vilka lärare och fritidspersonal som är knutna till den grupp som ert barn går i.
I och med att ett läsår avslutas brukar även en del personal röra på sig, så är det även i år. Övergripande förändringar i personalgruppen är att vår skolsköterska Annette Hällström och biträdande rektor för F-6 Karin Boberg avslutar hos oss i juni. Till båda tjänsterna pågår rekrytering och vi räknar med att det ska vara klart till augusti.

Matsalen-sommarens byggprojekt
Under sommarlovet kommer ett byggprojekt att pågå i vår matsal. Det är en vägg som ska tas ned så att vi kan få fler platser i matsalen. Detta kommer att påverka våra mattider positivt och det ser vi fram emot. Det kan bli lite krångligt i inledningsskedet när fritids ännu är öppet men vi hjälps åt och löser det efterhand. Planen är att det ska vara klart till skolstart eller strax därefter.

Stängt och nästa läsår
Skolan och fritids kommer att vara stängda under veckorna 28-31 och ni som är berörda av fritids har tidigare fått information om detta.
Nästa läsår börjar för våra elever onsdagen den 16 augusti kl 10.

Till sist önskar jag er alla en riktigt skön sommar!

Vänliga hälsningar
Sandie Sandquist
Rektor

Läs rektorsbreven en gång till här nedan.

2017

2016

Dela: