1-3

Klassläraren arbetar tillsammans med ämneslärare i slöjd, idrott, musik, engelska (endast år 3) och fritidspersonalen. Två gånger per termin ordnas tillsammans med förskoleklassen en kulturdag då man i blandade åldergrupper arbetar med olika teman i bild, musik, idrott och drama. Vid dagens slut bjuds familjen in för att tillsammans titta på vad eleverna skapat under dagen.

Dela: