7-9

På högstadiet går fem klasser, år 7 och 8 är två parallellig. Den stora skillnaden från tidigare skolår är att eleverna byter lektionssal mellan varje lektion och ämne. Eleverna har egna skåp för böcker, ytterkläder, egna värdesaker och ansvarar själva för att böcker och annat arbetsmaterial kommer med till lektionen. Klasserna har två varsina klassinformatörer som ser till att föra fram information som berör hela klassen. Annars är det mentorn eleverna vänder sig till. Läsåret 13/14 har nio mentorer ansvar för varsin grupp. En mentorsgrupp består av ett antal elever från varje skolår, max 16 elever, och träffas regelbundet. Mentorn genomför också utvecklingssamtalen med elev och vårdnadshavare i början av varje termin. Mentorerna skickar på samma sätt som klasslärarna ut veckbrev med information om prov, studiebesök eller andra schemabrytande aktiviteter.

Dela: