Angående Corona

Uppdateringar, se Rektorsbrev

Rektorsbrev angående Corona 18 mars 2020

Hej alla föräldrar på Höglandsskolan.

Det sker snabba förändringar nu både för oss i skolan, för er föräldrar och i samhället och i världen. Vi har fullt uppdrag med att genomföra hastiga förändringar och säkra upp att vi har en så säker verksamhet som möjligt. Det viktigaste i detta är att hela tiden nå alla medarbetare men information och allt hinner vi då inte uppdatera er föräldrar med.

Här kommer en kort redogörelse för nuläget:

• Samlingar: vi ställer in samtliga samlingar som ligger i mars och april. Dels för att de inte kan framföras för publik och att personalen behövs för att upprätthålla ordinarie undervisning då många är sjuka. Troligen blir även resten av terminens samlingar inställda, vi återkommer med beslut för maj.

• Höglandsskolans dag den 7 maj. Ha fortfarande datumet i beaktande, troligen blir den inställd. Vi har kontakt med föräldraföreningen om detta.

• Idrotten: vi kommer from den 18 mars inte att han vanlig idrott för hela klasserna i idrottshallen. Det kan dels bli uteidrott men eleverna ska inte klä om dels blir det teoretisk undervisning om hälsa. Idrottslärarna tar hand om detta. några grupper har redovisningar i små grupper denna vecka, dessa kommer att genomföras.

• Elevråd, matråd, klimatråd, TL, alla möten ställs in tills vidare.

• Tvätta händerna. Vi uppmanar och kontrollerar att eleverna tvättar händerna inför lunchen och efter raster, så långt vi kan. Vi har även handsprit i klassrummen och matsalen. Skyltar om att tvätta händerna sitter placerade på många ställen i skolan.

• Utdelning i matsalen: Eleverna får inte ta bestick, tallrikar, glas eller mat själva. Det delas ut av personal med handskar.

• Salladsbordet är borttaget liksom öppna smörpaket. Vi har from fredag endast småpaket av Bregott samt att brödet delas ut.

• Städning Vi har utökat städningen i skolan och framförallt på toaletterna, knappar och handtag.

• Glest mellan eleverna. Vi försöker så långt vi kan ha avstånd mellan eleverna, i klassrum, matsal, korridorer och försöker så långt det är möjligt ha uteverksamhet på raster och fritids.

• Skolplattformen. Lärarna lägger här upp arbetsmaterial till det man undervisar om i skolan så elever som är sjuka kan arbeta hemma. Det ligger på Planering och Bedömning.

• Prov, sjuka elever. De elever som är hemma och är sjuka får inte komma till skolan för att genomföra prov. De kommer att få visa sina kunskaper vid senare tillfälle. Har man varit sjuk ska man stanna hemma två dagar som frisk innan man återvänder till skolan.

• Personal sjuk. Det är inte bara elever som är sjuka utan även en stor del av vår personal. Det börjar även bli svårt att få tag på vikarier. Det innebär att vid vissa tillfällen kommer att behöva slå ihop små grupper av elever. Det kan även innebära att vi behöver ställa in vissa lektioner. Men vi göra allt vi kan för att upprätthålla en god undervisning.

• Om skolan ska stänga. Vi förbereder oss på olika vis att i så fall genomföra undervisningen på distans. Vi återkommer om så blir fallet.

Hoppas detta givit er en liten inblick i vårt arbete i coronatider.

Vänliga hälsningar

Sandie Sandquist, rektor

sandie.sandqvist@edu.stockholm.se

 

Information från Utbildningsförvaltningen //uppdaterat 200311//

Skärpt uppmärksamhet på elevers symptom

Folkhälsomyndigheten har nu höjt risknivån till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

Stockholms stad följer händelseutvecklingen och är beredd att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt. Stadens skolor håller öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Barn som är friska ska gå till skolan. Med anledning av den förändrade bedömning är det viktigt att alla skolor skärper uppmärksamheten på elever som uppvisar symptom på förkylning eller luftvägsinfektion och att dessa elever sjukanmäls av vårdnadshavare och stannar hemma till de är symptomfria. Uppvisar eleverna dessa symptom i skolan kontaktas vårdnadshavare så att eleven kan hämtas. Detta innebär att vi använder ordinarie förfarande vid sjukdom och sjukanmälan.

För elever med olika typer av medicinska tillstånd är det den patientansvariga läkaren inom regionens hälso-och sjukvård som kan göra den säkraste bedömningen om eleven ska gå i skolan. 
I avvaktan på besked från den patientansvariga läkaren är skolan frikostig med att hitta lösningar så att dessa elever ska kunna fullfölja sina studier på annat sätt.

Ökad försiktighet vid utflykter och studiebesök 

Stadens skolor håller öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Barn som är friska ska gå till skolan. Med anledning av att Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige - har stadens ökat försiktighetsgraden när det gäller utflykter och studiebesök. 

 

Information från Utbildningsförvaltningen//uppdaterat 200302//

Stockholms stad får frågor från föräldrar och vårdnadshavare om hur man ska tänka kring att lämna sitt barn i förskolan och skolan med anledning av det nya coronaviruset. Undervisningen i stadens förskolor och skolor pågår som vanligt.  

Om ni rest i något av de drabbade länderna och du eller ditt barn har symptom som hosta, andningssvårigheter och feber: ring 1177 för att få vägledning.
Folkhälsomyndigheten bedömer inte att det är en effektiv åtgärd att låta friska skolbarn stanna hemma. Utbildningsförvaltningen följer denna bedömning.
Om du som är vårdnadshavare vill att ditt barn ska vara hemma från skolan ska du ansöka om ledighet enligt de rutiner som finns på skolan.

Läs gärna rekommendationer från Folkhälsomyndigheten https://www.folkhalsomyndigheten.se och Skolverket https://www.skolverket.se

Mer information

Folkhälsomyndigheten (extern webbplats)

1177 Stockholm (extern webbplats)

Skolverket (extern webbplats)

Stockholms stads webbplats (extern webbplats)

Stockholms stad (intranätet) 

www.smittskyddstockholm.se (extern webbplats)

 

Dela:
Kategorier: