Angående ledighet

Information om ledighetsansökan

Från och med hösten 2014 är vi mer restriktiva med att bevilja ledigheter. Vi har tidigare haft en generös inställning till ledigheter men det har tyvärr blivit ett problem för både elever och lärare. Frånvarande elever förlorar viktig undervisningstid, gruppdynamiken i klassen störs och det blir orimligt mycket merarbete för undervisande lärare.

Dessutom har svenska skolor längre lov och därmed färre skoldagar än andra jämförbara länder och vi ska därför vara rädd om den dyrbara undervisningstiden vi har i skolan. Restriktionerna kring ledighetsansökan medför att vårdnadshavare uppmanas att förlägga semesterresor till loven. Samtidigt är vi medvetna om att våra elever är aktiva och framgångsrika inom olika idrotter där läger och tävlingar är förlagda på annan ort vilket i sin tur kräver ledighet för resdagar. Trots det är det alltid upp till rektor att besluta om beviljad ledighet, helt enligt gällande skollag.

De elever som beviljats ledighet kommer inte att få läxor eller andra skoluppgifter i förväg, det innebär alltför mycket merarbete för undervisande lärare. Istället kommer det skolarbete som eleven missat under sin frånvaro samlas på hög och tas igen väl tillbaka i skolan.

Sandie Sandqvist, rektor

Anna Fahlin, biträdande rektor F – 6

Martin Renhorn, biträdande rektor 7 – 9

Dela: