Till innehåll på sidan

Årskurs 1-3

Verksamheten

Lågstadiet är enparallelligt. Klassläraren arbetar tillsammans med ämneslärare i slöjd, idrott, musik, engelska (endast år 3) och fritidspersonalen. Två gånger per termin ordnas tillsammans med förskoleklassen en kulturdag då man i blandade åldersgrupper arbetar med olika teman i bild, musik, idrott och drama. Vid dagens slut bjuds familjen in för att tillsammans titta på vad eleverna skapat under dagen. Åk.1 har sitt klassrum och fritids på Virvelvindsvägen 10 där även förskoleklassen har sin hemvist.

Dela:
Kategorier: