Till innehåll på sidan

Årskurs 4-6

Verksamheten

Mellanstadiet är tvåparallelligt. Eleverna är för det mest i sitt eget klassrum, utom när de har musik, slöjd eller idrott. Förutom klassläraren undervisar ämneslärare i de praktisk estetiska ämnena. Lärarna  lägger stor vikt vid goda rutiner och trygghet för eleverna. Genom veckobrev till hemmen håller lärarna föräldrarna informerad om vad som  är på gång i klassen. Några gånger per termin genomförs temadagar av något slag. 

Dela:
Kategorier: