Till innehåll på sidan

Årskurs 7-9

Verksamheten

Högstadiet är tvåparallelligt. Den stora skillnaden från tidigare skolår är att eleverna byter lektionssal mellan varje lektion och ämne. Eleverna har egna skåp för böcker, ytterkläder, egna värdesaker och ansvarar själva för att böcker och annat arbetsmaterial kommer med till lektionen. Varje klass har från läsåret 19/20 två klassföreståndare som även är klassens mentorer. Mentorerna genomför utvecklingssamtal med elev och vårdnadshavare i början av varje termin. Varje vecka läggs ett veckobrev med information om prov, studiebesök eller andra schemabrytande aktiviteter upp på Skolplattformen .

Dela:
Kategorier: