Till innehåll på sidan

Elevstöd

Tillsammans med elevhälsoteamet, lärare och vårdnadshavare arbetar specialpedagoger och speciallärare med elever i behov av särskilt stöd för att uppnå målen i skolan. Specialpedagogerna kartlägger också om ev. utvidgad utredning behövs kring läs- och skrivutredningar och/eller matematiksvårigheter. Om behov finns för ytterligare stöd och/eller utvidgad utredning förmedlas detta till föräldrar och  Elevhälsoteamet.

Elevens behov styr specialpedagogernas/speciallärarnas undervisning samt arbetet kring kompensatoriska hjälpmedel, handledning i studieteknik eller intensivträning under begränsade perioder i samverkan med hemmet.

Dela:
Kategorier: