Till innehåll på sidan

Förskoleklass

Förskoleklassen på Höglandsskolan

Förskoleklassen har sin hemvist på Virvelvindsvägen 10.

Här har barnen heldagsverksamhet och även fritidsverksamhet på eftermiddagen. Skoldagen börjar klockan 08.10 med samling. Innehållet i dagens arbetsstunder kan vara svenska, matte, drama, idrott, musik, livskunskap, engelska, SO & NO, samarbetsövningar, temaarbete etc.

Målet är att skapa en trygg och stimulerande miljö där barnen utvecklas som individer i samspel med varandra. Vi vill ge barnen goda förutsättningar för en smidig övergång mellan förskola och skola vilket ger barnen en bra och trygg skolstart. Att väcka nyfikenhet och lägga grunden till att söka kunskap. Vi lägger fokus på att varje barn får möjlighet att i egen takt utvecklas socialt, motoriskt, känslomässigt och intellektuellt i tillsammans med sina kamrater i klassen.

I vår verksamhetsplan kan du läsa mer.

I förskoleklass förenar vi förskolans och skolans arbetssätt. Verksamheten anknyter till arbetet på lågstadiet så att barnen får lära känna kamrater, vuxna samt vänja sig vid skolans lokaler.

Förskoleklass 08-508 432 28
Mobil: 076-1243228

På mobilnumret 076-1243228 går det bra att sms:a elevers frånvaro eller så kan ni ringa vårt vanliga nummer 08-508 432 28.

Även klass ett har sitt fritids på Virvel, de har telefonnummer 08-508 432 24.

Dela: