Fritidshemmen

Välkommen till Höglandsskolans fritidshem.

Vi har två fritidsanex kopplade till skolan belägna på adresserna Djupdalsvägen 15 och Virvelvindsvägen 10.

På Virvelvindsvägen 10, "Virvel", så har förskoleklassen sin hemvist. Du kan läsa mer om förskoleklasserna här.

Fritidshem för förskoleklassen och klass1 är på "Virvel", Virvelvindsvägen 10. Personalen som arbetar på fritidshemmet är Eva Danielsson, Josephine Gillner, Eva Carneholm, Olle Bodén.

På Villan har klass 2 och 3 sin hemvister. Där arbetar: Sofia Åkesson, Tommy Johansson, Camilla Fahlgren, Susanne Fischerström

Dessutom så har skolan en mellanklubbsverksamhet som är öppen till 16.30. Personalen som arbetar där är: Josefina Pärsdotter och Sofie "Fiffi" Skåhl.

På fritids vill vi :
• erbjuda barnen en meningsfull och lustbetonad fritid
• möta varje barn på den nivå och utifrån de erfarenheter som det har med sig när de kommer till verksamheten och ge möjligheter att utvecklas utifrån sina förutsättningar
• att verksamheten genomsyras av en människo- och samhällssyn som präglas av demokrati, jämnlikhet, trygghet och ansvar
• ge barnen god fysisk samt social omsorg och fostran, kunskaper och färdigheter
• komplettera den skoförberedande verksamheten / skolan
• tillsammans med hemmet, skolan och den skolförberedande verksamheten stödja barnets sociala utveckling
• arbeta på ett sånt sätt att barnen förbereds på att klara sig på egen hand utanför fritidshemmet, den dag barnomsorgsbehov ej föreligger.

Morgonomsorg och stängning
Skolbarnen från förskoleklass upp till och med 3:e klass (fritidshemsbarnen) har möjlighet till morgonomsorg på Villan, Djupdalsvägen 15, från klockan 07.00 på morgonen, då "Villan" öppnar.
På Villan har vi även en gemensam stängning för de barn F-3 som ännu inte blivit hämtade. Klockan 18.00 stänger Villan/fritids.

APT
En gång i månaden stänger fritidsverksamheten redan klockan 15.45 för APT (arbetsplatsträff) planering och konferens.
APT datumen för vårterminen 2019 är följande:

10/1, 7/2, 7/3, 4/4, 2/5, 4/6

Övergripande mål
Fritidshemsverksamheten för barnen förskoleklass - åk3 styrs av de övergripande mål och riktlinjer som finns i läroplanen.

Våra telefonnummer:
Förskoleklass, Virvel  - 08-508 432 28
klass 1 , Virvel - 08-508 432 24
klass 2 och 3 Villan - 08-508 415 59
Mellanklubben, skolan - 08-508 432 22

Dela: