Till innehåll på sidan

Fritidshemmen

Välkommen till Höglandsskolans fritidshem.

Vi har två fritidsannex kopplade till skolan belägna på adresserna Djupdalsvägen 15 och Virvelvindsvägen 10.

På Virvelvindsvägen 10, "Virvel"  har förskoleklassen och åk. 1 sin hemvist. Du kan läsa mer om förskoleklassen här.

På Villan har klass 2 och 3 sin hemvist.

Dessutom så har skolan en mellanklubbsverksamhet i huvudbyggnaden som är öppen till 16.30.

På fritids vill vi :
• erbjuda barnen en meningsfull och lustbetonad fritid
• möta varje barn på den nivå och utifrån de erfarenheter som det har med sig när de kommer till verksamheten och ge möjligheter att utvecklas utifrån sina förutsättningar
• att verksamheten genomsyras av en människo- och samhällssyn som präglas av demokrati, jämlikhet, trygghet och ansvar
• ge barnen god fysisk samt social omsorg och fostran, kunskaper och färdigheter
• komplettera den skoförberedande verksamheten / skolan
• tillsammans med hemmet, skolan och den skolförberedande verksamheten stödja barnets sociala utveckling
• arbeta på ett sånt sätt att barnen förbereds på att klara sig på egen hand utanför fritidshemmet, den dag barnomsorgsbehov ej föreligger.

Morgonomsorg och stängning
Skolbarnen från förskoleklass upp till och med 3:e klass (fritidshemsbarnen) har möjlighet till morgonomsorg på Virvel, Virvelvindsvägen 10, mellan klockan 07.00 - 08.00 . Skolan börjar klockan 08.10 
På Virvel har vi gemensam stängning för de barn F-3 som ännu inte blivit hämtade. Klockan 18.00 stänger Virvel/fritids.

APT
En gång i månaden stänger fritidsverksamheten redan klockan 15.45 för APT (arbetsplatsträff) planering och konferens.
 

Övergripande mål
Fritidshemsverksamheten för barnen i förskoleklass - åk 3 och styrs av de övergripande mål och riktlinjer som finns i läroplanen.

Våra telefonnummer:
Förskoleklass, Virvel: 08-508 432 28
Klass 1 Virvel: 08-508 432 24
Fritids klass 2 och 3 Villan: 08-508 415 59
Mellanklubben, skolan: 08-508 432 22

Dela: