Höglandsskolans föräldraförening

HFF

Höglandsskolans föräldraförening, HFF, har som målsättning att göra Höglandsskolan ännu lite bättre. Vi verkar för en god kommunikation mellan skola och föräldrar. Vi stödjer skolledningen i lokalfrågor och i frågor om framtida ombyggnationer. Vi hjälper till att driva frågan om skolmaten och skolmiljön. HFF arbetar också med Höglandsskolans dag och Gåspennan samt bidrar till olika aktiviteter.

Vi i styrelsen för HFF har kompetens och erfarenhet inom en rad olika områden, t ex kommunikation, entreprenad, politisk opinionsbildning, finans och juridik. Genom att betala årlig medlemsavgift, stödjer ni Föreningens arbete och möjlighet att påverka. Betala in 200 kr per barn på plusgirokonto hos Nordea 351999-8 eller via Swish: 0729-298642 (mottagare Elisabeth Karlsson).

Något du undrar över? Välkommen att ta kontakt med oss! Besök vår hemsida http://hoglandsskolan.se eller mejla ordförande Susanne Gundewall susanne@gundewall.com

Med varma hälsningar
Höglandsskolans föräldraförening

 

Dela: