Höglandsskolans föräldraförening

Vi i Höglandsskolans föräldraförening, HFF, har som målsättning att göra Höglandsskolan ännu lite bättre. Vi verkar för en god kommunikation mellan skola och föräldrar. Vi stödjer skolledningen i lokalfrågor och i frågor om framtida ombyggnationer. Vi hjälper till att driva frågan om skolmaten och skolmiljön. HFF arbetar också med Höglandsskolans dag och Gåspennan samt bidrar till olika aktiviteter.

Vi i styrelsen för HFF har kompetens och erfarenhet inom en rad olika områden, t ex kommunikation, entreprenad, politisk opinionsbildning, finans och juridik. Genom att betala årlig medlemsavgift, stödjer ni Föreningens arbete och möjlighet att påverka. Betala in 100 kr per barn på plusgirokonto hos Nordea 351999-8 eller via Swish: 070-7133448.

Något du undrar över? Väkommen att ta kontakt med oss! Besök vår hemsida http://hoglandsskolan.se, eller mejla ordförande Erica Olivius erica.olivius@gmail.com

Med varma hälsningar
Höglandsskolans föräldraförening

 

Dela: