Till innehåll på sidan

Likabehandlingsarbete

Plan mot kränkande behandling

På Höglandsskolan har vi ett väl organiserat trygghetsarbete. Alla elever och vuxna i alla delar av verksamheten ska känna sig trygga och veta att de behandlas väl och likvärdigt i samspel med andra. För att motverka otrygghet har skolan en plan mot kränkande behandling som finns att ladda ner som pdf-fil.

Plan mot kränkande behandling 2019

Dela: