Glöm oss inte!

Livia Fränkel var här måndagen 30/1 och berättade om sitt liv, andra världskriget, koncentrationslägren och på vilket sätt dessa erfarenheter har format hennes liv och gärning för våra elever åk 7-9. Mötet väckte många tankar och funderingar och gav oss en start till fortsatt arbete. I samband med föreläsningen fick eleverna ett varsitt exemplar av … om detta må ni berätta… från Forum för levande historia och skolans fick som en gåva till skolbiblioteket ett exemplar av Glöm oss inte – en bok om Förintelsen och Minnesmonumentet i Stockholm. Skolan har också valt att visa miniutställningen Anne Frank: Om jag bara får vara mig själv. 

Dela: