Årets stipendiater

Fyra stipendier delades ut under skolavslutningen i år. Samtliga har fått nytt namn och ett är helt nyinstiftat av Höglandsskolans stiftelse och som vill uppmärksamma det förhållningssätt till kunskapande som Manne Ingelög stod för och som än idag är riktlinjer för hur det pedagogiska arbetet genomförs. 

Årets stipendiater heter Ellen Carlsson, Erik Rosén, Hanna Lewén och Fahim Fayazi och här följer motiveringarna till respektive stipendium.

Eva Lundbergs minnesstipendium har tilldelats Hanna Lewén med motivering:
Eleven visar på ett intresse, engagemang och kunskap för sömnad. Eleven har även en ovanlig fallenhet för komplicerade konstruktioner och förståelse för hur olika val påverkar det slutgiltiga resultatet. Eleven har en stil i sin design som är utöver det vanliga.

Ingrid Nordqvists matematikstipendium har tilldelats Erik Rosén med motiviveringen:
En elev som är en mycket god problemlösare och som alltid presterar på en hög nivå. Elevens matematiska frågor och generositet har bidragit stort till diskussionerna och
lärandet i klassrummet.

Höglandsskolans språkstipendium har tilldelats Fahim Fayazi med motiveringen:
Eleven har, utifrån sina förutsättningar, med hög ambition på kort tid lärt sig mycket svenska. Med en fortsatt sådan ambition har eleven möjlighet att
fördjupa sina kunskaper i det svenska språket ytterligare och tillägna sig nya kunskaper, nya tankesätt och samtidigt bidra till utvecklingen av vår kultur.

Manne Ingelögs hedersstipendium har av Höglandsskolans stiftelse tilldelats Ellen Carlsson med motiviveringen:
Till en person som kämpar för rättvisa och som arbetar och engagerar sig i allt som rör skolan och skolans elever. Hon uttrycker lust att skapa och glädje över att lära, särskilt när hon får göra detta med musik och bild just på ett sätt som Manne Ingelög förespråkade. Personen är en god kamrat med stor empati.

Dela: