Rektorsbrev december

Hej alla föräldrar på Höglandsskolan!

 

Onsdag den 20 december 2017

Det lackar mot jul, det mesta skolarbetet är klart och en intensiv termin ska snart avslutas. Jag ser att både elever och lärare börjar pusta ut och snart kommer julledigheten som en god belöning. Jag kan inte annat än att berömma våra elever och våra medarbetare. Alla är så måna om att göra sitt bästa utifrån sitt uppdrag och sina förutsättningar. Tänk vilken kreativitet och lärdom det är i våra skolhus varje dag och varje minut.

Jag ser det till exempel när jag är på lektionsbesök i våra olika klasser, det är mycket kunskap som delges, tas emot och växer fram genom undervisning, men även genom samtal, diskussioner och grupparbeten. Det är oerhört värdefullt att få ta del av. Jag har som mål att sitta med en lektion med varje lärare per år och utöver det så går jag lite in och ut i klassrummen. På detta sätt får jag en god inblick i hur våra elever har det, hur grupperna fungerar och hur undervisningen framförs av våra lärare. Det utgör ett mycket bra underlag för vårt fortsatta utvecklingsarbete samt för mig som rektor att kunna ta del av det som sker i verksamheten.

Traditioner

Höglandsskolan har flera traditioner som är viktiga och utgör en del av vår verksamhet.

En av dem är våra Samlingar som vi under terminen tagit del av från de klasser som gjort sina föreställningar. Det har bland annat handlat om grönsaker på äventyr, gymnasievalet och besök på olika gymnasieskolor, skolwebben och den goda pedagogen, berättelsen om Katitzi, sagan om ringar och häxor och som avslut för terminen om tomtarna som letar efter julen. Dessa förgyller verkligen våra fredagar när de framförs och vi ser också att detta arbete bidrar till elevernas lärande, gott samarbete i grupperna samt det positiva att framträda inför andra och att vara publik.

En annan tradition är Gåspennan som vi har i början på november. Till denna tradition skriver eleverna en berättelse på ett givande tema. Elevråden är sedan med och tar ut en vinnare i de olika åldersgrupperna, åk 1-3, 4-6 och 7-9. I år var temat "Inga bekymmer". Många härliga bidrag lämnades in och det var inte lätt för juryn att utse vinnare. Vinnarna presenteras sedan när hela skolan samlas gemensamt i Bromma gymnasiums aula, som vi lånar då vi inte får plats hela skolan samtidigt i vår aula. Detta är ett trevligt arrangemang som bland annat vårt elevråd i årskurs 7-9 ansvarar för.

Lucia och julavslutning

På Luciadagen fick vi njuta av årets fantastiska Luciatåg med elever från årskurs 7-9 som också är en av skolans traditioner. Det är frivilligt att vara med och uppslutningen är alltid stor, det är vi stolta över. Luciatåget bestod i år av ca 70 elever, det är verkligen härligt! En viktig del i detta är förutom att eleverna tränar in de sånger de ska sjunga, att lucia och tärnor binder sina egna kransar av buxbom och stjärngossarna tillverkar sina stjärngossestrutar och de brukar vara riktigt kreativt utformade.

Vi tackar årets Luciatåg för att ni förgyllde Luciadagen och allt arbete ni lagt ned i sång, utsmyckning och förberedelse för att bjuda oss på denna stämningsfulla stund. Ni ska veta att Luciatåget gör sitt framträdande i tre omgångar för att hela skolan ska kunna få se det.

Nu stundar snart nästa tradition med pysseldag och julavslutning

En del av den dagen bjuds man på julkonsert i aulan och konferencier för detta är elever från årskurs 7-9 som håller ihop det på ett trevligt och jullikt sätt. Då får vi njuta av lågstadiekören som sjunger, liksom årskurs fyra. Från årskurs 7-9 får vi lyssna till deras ensemblegrupper. Det brukar även bli allsång och avslutningsvis tackar vi i skolledningen för terminen och önskar alla en God Jul.

Elevinflytande

Vi har som ni vet två elevråd på skolan. Elevrådet är ett viktigt forum, där eleverna kan framföra det som de vill påverka men även där vi får veta vad de tycker är bra i skolan och det är minst lika viktigt att fokusera på så det bibehålls. Elevrådet för årskurs 1-6 leds av en av våra lärare, Åsa och bitr.rektor Anna. Från klassråden tar eleverna fram två saker de tycker är bra och en sak som det vill ska förbättras, samt frågor till skolledningen. För de äldre eleverna i 7-9 har organisationen gjorts om genom att elevrådet har bildat en förening med styrelse och de har gått med i riksorganisationen, Sveriges Elevråd. I styrelsen sitter representanter från klasserna och det är till det forumet frågor kommer från klassråden. Elevrådet har även lärare Maria ansluten till sig. Jag och Maria träffar delar av elevrådsstyrelsen varannan vecka där vi följer upp deras punkter och vad de framför för förslag och åtgärder. Det handlar både om elevernas upplevelse av skoldagen, prov, aktiviteter de vill göra och även om lokalernas utrustning. Här kom bland annat fram önskemål om duschdraperier och hyllor i idrottens omklädningsrum vilket är åtgärdat av vår vaktmästare.

Trivselenkät

Vi håller på att övergripande sammanställa den trivselenkät vi gjorde på skolan med alla elever före höstlovet. I klasserna har lärarna klassens sammanställning och arbetar på olika sätt med resultatet. Sammanställningen kommer att ligga till grund för upprättande av den nya Planen mot kränkande behandling, den som brukar kallas Likabehandlingsplan. Vi kan i denna enkät se att våra elever trivs mycket bra i skolan, de känner sig trygga och upplever för det mesta studiero. Någon elev kan känna att den inte alltid har någon att leka med och att man inte känner att man vet vem man ska vända sig till om man behöver prata med någon, detta är mycket viktigt för oss att följa upp. Vi kan i detta se att en bra åtgärd för att eleverna ändå till största delen känner sig delaktiga på rasterna och att man har något att göra är dels våra rastaktiviteter för de yngre eleverna som leds av Trivselledarna. För de äldre eleverna uppskattar de uppehållsrummet som vi även har bemannat med vår fritidsledare. Vi kommer även i början på nästa år presentera vår skolsköterska, kurator och nyanställda skolpsykolog för eleverna så de vet att även de finns att vända sig till vid behov utöver de lärare och fritidspedagoger som finns i skolan.

Reviderade trivselregler, gäller from i måndags (18/12- 2017)

I båda elevråden såväl som i personalgruppen har vi diskuterat de trivselregler vi har på skolan. Förslag har framkommit på vad som behöver förändras och vad man vill ha kvar från elevgrupperna och personalgruppen. Därefter har detta beslutats i skolledningen tillsammans med arbetslagledarna. Resultatet har presenterats för elevråden, personalen och föräldraföreningen och är därmed beslutat. Trivselreglerna gicks sedan igenom i alla klasser i måndags och är nu de som gäller. Ni får med dessa med detta brev så även ni föräldrar känner till dem.

Skolinspektionens enkät

Tack alla ni föräldrar som svarat på enkäten skolinspektionen skickat till er. Allt är nu sammanställt förutom förskoleklassens enkät, som hade ett senare datum än skolans enkät. Vi kommer på skolan att följa upp resultatet för att se vad vi behöver arbeta vidare med. Sedan kvarstår även information från skolinspektionen om de kommer på inspektion till oss. Ni kan läsa resultatet på denna länk.

http://siris.skolverket.se/skolenkaten

Nästa termin:

Alla elever är välkomna tillbaka till vårterminens skolstart onsdagen den 10 januari, då vi läser efter ordinarie schema.

Nedan finns vårterminens agenda:

Vårterminen 2018

Vårterminens första dag: 10 januari (skolstart)

Sportlov v.9

Studiedag för lärare och fritidspersonal, torsdag 29 mars. (elever lediga, endast jourfritids)

Påsklov v. 14

Höglandsskolans dag: 3 maj

Lov vid Kristi Himmelsfärdsdag. 11 maj

Läsåret slutar: fredag 8 juni (avslutning)

Datum för vårens nationella för årskurs 3, 6 och 9, finns på Skolverkets hemsida. Skolverket.se

Skolstart för höstterminen är ännu inte klart från förvaltningen, jag återkommer när vi fått datum.

Till sist vill jag tacka er föräldrar för ett bra samarbete och för denna termin. Tack till föräldraföreningen för ett gott samarbete och för pepparkakorna och marschallerna som lyste upp skolgården på Luciamorgonen.

Jag önskar er alla en skön ledighet och God Jul och Gott Nytt år!

Vänliga hälsningar
Sandie Sandquist
Rektor

 

2017

rektorsbrev_till_foraldrar_december_2017.pdf

rektorsbrev_till_foraldrar_oktober_2017.pdf

2016

Dela: