Rektorsbrev december 2019

Bromma den 17 december 2019

Hej alla föräldrar.

Det är nu bara några dagar kvar till att våra elever och personal får ett välförtjänt jullov. De har alla varit med och bidragit till en mycket bra, lärorik och rolig hösttermin. Vårt arbete på Höglandsskolan består, som ni vet, av både teoretiska och praktiskt estetiska kunskaper utöver det som är vanligt på andra skolor. Det märks bland annat genom de olika tvärgruppsarbeten som genomförs inom olika områden till exempel pysseldag, fadderarbete, teater- och studiebesök, samlingar, skrivartävlingen Gåspennan, höstfest för årskurs F-3 arrangerat av fritids och föräldraföreningen samt besök av föreläsare. Dessa arbeten gynnar förutom kunskaper, även kamratskap och goda relationer mellan eleverna i den egna klassen likväl som över klassgränserna och stadierna. I det arbetet samarbetar skolans lärare från alla stadier och fritids tillsammans, vilket även gynnar samarbetet på skolan.

 

Luciadagen

[En bild som visar kopp, kaffe, bord, inomhus Automatiskt genererad beskrivning] Ett fantastiskt stort Luciatåg med ca 80 elever från årskurs 9 och 8 förgyllde Luciadagen då de framträdde för skolan i tre stämningsfulla föreställningar. Det är frivilligt att vara med i luciatåget och vi tycker det är helt fantastiskt att så många av våra elever varje år vill vara med och göra Luciadagen så stämningsfull och minnesvärd. Det vittnar om den fina stämning vi har på skolan och att man vill vara med och bidra till det. Tack också till föräldraföreningen som välkomnade oss denna dag med marschaller och pepparkakor till alla på skolan samt lite extra gott fika till personalen.

 

Samling

Något som tydligt utmärker Höglandsskolan är de Samlingar som varje klass gör varje läsår och som visas upp för hela skolan i två föreställningar. Vi har under hösten sett så många bra Samlingar och har några kvar att njuta av till vårterminen. Ibland vill även vi i personalen överraska våra elever och bjuda på en Samling spelad av personalen på skolan. Vi gjorde detta förra fredagen då vi bjöd på ett julspel till elevernas jubel. Det är verkligen roligt att få bjuda dem på det. Då får vi själva både känna på hur det är att träna in roller, sätta ihop spelet, fixa kläder och stå på scen och spela upp för våra elever. Det är nyttigt att ibland kliva in i det som vi kräver av våra elever. Det bidrar även till sammanhållning i personalen att göra saker tillsammans, samt att det skapar goda relationer med eleverna när även vi utmanar oss. Jag tror även att det bidrar till stolthet. Vi är stolta över det vi gjorde och eleverna är stolta över att vi gör det för dem.

 

Besök för årskurs 8 och9 av Gloria Ray Karlmark

Eleverna i årskurs 8 och 9 har fått en föreläsning av människorättskämpen Gloria Ray Karlmark. Hon var en av Little Rock Nine som fick börja på Little Rock Central High School 1957 i och med att lagen mot rassegregation i skolorna tagits bort. Skolan var en av USA:s 200 bästa skolor och Gloria sökte dit då hon var begåvad och mycket studiemotiverad. Tiden som svart i en skola med bara vita var allt annat än lätt och det berättade hon om under föreläsningen som helt gavs på engelska.  Det var en gripande föreläsning som hon avslutade med budskapet att man ska vara snälla mot varandra och hur lite det krävs för att göra en persons vardag bättre. Ett hej, ett leende eller en inbjudan att sitta tillsammans vid lunchen.

Betyg

För eleverna i årskurs 6 väntar nu det första betyget och så klart är det extra pirrigt. Eleverna i årskurs 6 bedöms mot de kunskapskrav som är upprättade för årskurs 6 och i årskurs 7-9 bedöms eleverna gentemot kunskapskraven som gäller för årskurs 9. Men kom ihåg att betygen som sätts till jul är baserade på det man arbetat med under hösten och är så kallade terminsbetyg. Ibland kan betyget ändras mellan terminerna och det beror ofta på att man arbetat med olika områden under respektive

 

termin och det är terminens arbete som betygssätts. Det är först när slutbetyget sätts som alla delar ska vägas samman inom alla områden i ett ämne. Har ni funderingar kring betyg och betygssättning finns det bra information på skolverkets hemsida, på adress www.skolverket.se.

 

Veckobrev i skolplattformen för 7-9.

I klasserna F-6 skickar lärarna veckobreven per mail och de flesta lägger även ut dem i skolplattformen. Lärarna i årskurs 7-9 skriver ett gemensamt informationsbrev och det har nog varit lite svårt att hitta i Skolplattformen. Vi kan se att endast ca 5% av er föräldrar till elever i 7-9 läser detta brev och det är alldeles för få tycker vi. Vi vill att alla föräldrar ska läsa skolans information även om ni tycker att era barn har bra kontroll på den information som finns för dem om skolarbetet, läxor och prov. Har det varit svårt att hitta veckobreven, så har vi nu placerat om dem och när vi lägger upp information ska ni få en pling i telefonen. Se till att ni även har appen i telefonen. Fungerar det inte kontrollera att ni uppgivit rätt telefonnummer på mina sidor på Stockholm stads hemsida.

 

Klimatrådet

Förra året bildade Hanna och Emma två av våra elever som då gick i årskurs 8 ett klimatråd på skolan. De har under denna termin arbetat vidare och nu även både bildat styrelse och gjort en del miljövärnande arbete på skolan. Nu närmast kommer de att se till att man på skolans traditionella pysseldag på högstadiet endast kommer att använda återbruksmaterial till sitt pyssel, inget nytt kommer att köpas in. Detta för att värna miljön. Styrelsen kommer även att gå runt i klasserna och prata om detta som en upplysning till övriga elever. De arbetar även med matsvinnet i samarbete med vårt kök samt har några miljöfrämjande aktiviteter på gång under vårterminen. Det ser vi fram emot och det är så roligt när eleverna själva kommer med sådana förslag och bildar råd. Jag har träffat klimatrådet kontinuerligt där vi pratar om deras arbete och vad de kan göra framåt.

[En bild som visar person Automatiskt genererad beskrivning]

Romme 16/1

Traditionsenligt kommer årskurserna 7-9 åka till Romme för en vinterdag i skidbackarna. Det finns även evenemang för de som heller vill ha aktiviteter på hemmaplan. Länk för anmälan till Rommeresan finns i 7-9 veckobrev på Skolplattformen.

 

Informationsmöte angående Skolval inför läsåret 2020/2021

Till nästa läsår kommer vi att som vanligt ta in en förskoleklass, en årskurs 4 samt fylla på blivande årskurs 7 så vi även i den får fulla klasser. Vår skola är mycket beroende av att vi har fullt med elever i alla klasser för att vi ska få runt vår budget. I förskoleklass har vi alltid lång kö men det är lite svårare att säkerställa att vi har tillräckligt med ansökningar till årskurs 4 då det egentligen inte finns någon avlämnande skola. En del av de elever som inte fick plats i förskoleklass kommer i årskurs 4 men inte alla så ni får gärna rekommendera vår skola.

Informationsmöte inför skolvalet kommer vi att ha måndagen den 27/1 kl 18.30 i aulan/Höglandsbion.

 

Personalinformation

So-lärare, Joel Knöös i åk 7-9 har varit tjänstledig under hösten och återkommer i januari, Patrik Norberg avslutar då sitt vikariat hos oss.

Idrottslärare, åk 6-9 Alexander Jonasson kommer att sluta under början av nästa termin.

Vi har rekryterat ny behörig idrottslärare som heter Anton Lidemar och som börjar när terminen startar. Anton har fått mycket goda referenser och vi tror det kommer att bli mycket bra.

Fritidskontakt åk 2 och Villans fritids. Ny på den tjänsten sedan ett tag tillbaka är Mahsa Kathibi.

Biträdande rektor, nu har vi tillsatt tjänsten som bitr.rektor för i huvudsak F-6 och det är Cathrin Wiström som tillträder tjänsten i januari. Några av er vet vem Cathrin är då hon tidigare arbetat hos

 

oss som lärare 1,5 år. Vi ser fram emot samarbetet med Cathrin och tycker det blir mycket bra då hon redan känner till skolan.

Lennart Berglind kommer att vara kvar under januari månad för överlämning.

 

Höglandsskolans dag, 7 maj

Boka redan nu in datumet för Höglandsskolans dag den 7 maj som pågår till ca kl 19. Eleverna kommer att få kompledigt onsdagen den 20/5, vilket gör ledigheten för Kristi Himmelfärdshelgen lite längre. Obligatorisk närvaro på Höglandsskolans dag och klasserna kommer som vanligt att göra både utställningar och ansvara för försäljning.

 

Fritidshemmet under jullovet

Så är det alldeles snart dags för jullov för våra elever och de flesta av våra medarbetare.

Observera att fritids är öppet enligt det schema de skickat ut och för de elever som är anmälda. Det innebär att den 30/12 har vi inga elever anmälda då är fritids stängt.

 

Det blev ett långt rektorsbrev men det var mycket jag ville berätta.

Avslutningsvis vill jag tacka er föräldrar för ett gott samarbetet

och önska er alla God Jul och Gott Nytt År.

 

Vänliga hälsningar

Sandie Sandquist

Rektor Höglandsskolan

 

Läsårets agenda:

Höstterminen 2019

Vårterminen 2020

Höstterminens första dag: 19 augusti
Höstlov: 28 oktober–1 november
Höstterminens sista dag 19 december

 

Vårterminens första dag: 9 januari (8 januari studiedag för skolan). Fritids stängt 7-8/1 pga studiedag. Jourfritids har anmälts till Sofia Åkesson.
Sportlov (vecka 9): 24–28 februari
Påsklov (vecka 15): 6–9 april

Tisdag 14/4 studiedag för skolan.

Torsdag 7 maj Höglandsskolans dag

Onsdag 20 maj kompledigt för Höglandsskolans dag.
Lov vid Kristi Himmelsfärds dag: 22 maj
Läsåret slutar: 9 juni

 

 

 

 

2019

Rektorsbrev jun 2019

Rektorsbrev apr 2019

Rektorsbrev feb 2019

2018

Rektorsbrev nov 2018

Rektorsbrev sept 2018

Rektorsbrev juni 2018

Rektorsbrev april 2018

Rektorsbrev februari 2018

 

Dela: