Rektorsbrev juni

Hej alla föräldrar på Höglandsskolan!

Det är juni, det är sommar och i morgon, tisdagen den 11 juni, firar vi skolavslutning och tackar för läsåret 2018/2019. Det har varit ett härligt, roligt och lärorikt läsår, om än det gick mycket fort på slutet med alla helgdagar som bidrog till flera korta veckor i rad.

Reflektion

Men nu är vi framme och kan summera allt vad vi gjort under året både för elevernas kunskapsinhämtning, arbetet med trygghet, studiero och trivsel samt skolans utveckling av arbetssätt och metoder i stort och smått. Det är roligt att under läsåret på olika sätt få ta del av det eleverna gör och lär sig. Jag tänker på de besök jag gör under lektioner, de utställningar vi ser i korridorer av elevernas arbeten, för att inte tala om alla fantastiska Samlingar och olika framträdanden som vi får ta del av. Utöver det råder det god stämning på skolan, det känns att man är nöjd och stolt över sin skola och så här vid läsårets slut tror jag även att våra, för läsåret, nya elever anammat vad det är att gå på Höglandsskolan och trivs med det.

Utvärdering av läsåret

När vi skickat eleverna på sommarlov kommer vi att med all personal utvärdera läsåret. Vi kommer då att analysera den Brukarenkät som flera av er varit med och fyllt i, våra resultat på omdömen, nationella prov, betyg, våra metoder och arbetssätt samt arbetet med trygghet och trivsel. Vi kommer att titta på vad som gått bra och vad vi behöver förbättra. Detta ligger sedan till grund för nästa läsårs arbete. Delar av detta kommer jag att presentera för er på höstterminens första föräldramöten.

Skolans ekonomi

Jag har tidigare beskrivit för er att skolan inte har klarat av att hålla budget och att vi genom det måste göra vissa besparingar och det handlar mest om personalbesparingar. Vi har effektiviserat så mycket som möjligt och har även fått minska bemanningen i ledningsgruppen och inom elevhälsa. För elevhälsan är det skolpsykolog som vi inte kan ha anställd själva, utan vi kommer att köpa den tjänsten vid behov. Även i ledningsgruppen har vi behövt minska med en biträdande rektorstjänst, det är Anna Fahlin som slutar hos oss på grund av detta.

Höglandsbion

Under läsåret har jag arbetat en del med utbildningsförvaltningen angående uthyrning av vår aula till Höglandsbion. Ni har säkert läst en del i tidningarna om det. Vi på skolan är mycket måna om att bion ska kunna vara kvar och gör vad vi kan för det, men det mesta av det ligger utanför vårat ansvarsområde.

Nytt mentorssystem i årskurs 7-9

Från och med nästa läsår kommer vi att ändra mentorsgrupperna i årskurs 7-9. De har hittills bestått av fem elever från respektive årskurs 7, 8 och 9 som utgjort en mentorsgrupp, de har haft en mentor/lärare som de träffat varje vecka i denna grupp. Detta har varit ett bra system då eleverna lärt känna varandra över årskurserna. Det som varit mindre bra är att ingen mentor/lärare har kunnat vara ansvarig för respektive klass. Klassen har visserligen haft en lärare som varit klassinformatör men då har inte möjligheten funnits att arbeta med klassens grupprocesser. Nu kommer det att vara två mentorer/lärare som ansvarar tillsammans för en klass och de kan då arbeta med gruppens sammanhållning och det klassen behöver på ett bättre sätt. De blir mentorer för varsin halva av eleverna var i klassen. Vi tror att detta ska blir bättre för eleverna samt att det även blir tydligare vem

som har hand om klassen och vem man kan vända sig till. Vi återkommer med information om vem som är mentor för respektive klass.

Våra lokaler och skolmöbler

I mina rektorsbrev har jag kontinuerligt informerat er om att vi sakta men säkert tillsammans med Sisab håller på att göra fint i våra lokaler. Det är ommålat i korridorerna i både A och B-huset. I A-buset går man i årskurs 2-6 och i B-huset i årskurs 7-9. Toaletterna är målade och fräscha i båda husen och i B-huset är de även totalrenoverade sedan förra sommaren. Under detta läsår har mattorna bytts i B-husets korridorer och ett klassrum gjorts större då väggfasta skåp tagits bort och det ska även snart målas. Sisab har även bytt belysningen i B-huset till energisparande lampor som även automatiskt tänds och släcks, detta kommer så småningom att göras även i A-huset. Vi har utöver det sökt och fått beviljat bidrag från förvaltningen för att kunna påbörja utbytet av våra gamla och slitna klassrumsmöbler. Vi börjar med att byta ut i 5-6 klassrum denna sommar och det är vi mycket glada för att kunna göra så det blir finare och finare invändigt i vår skola. Utöver detta kommer vi under hösten att byta ut alla våra datorer, (ett projekt som görs i hela Stockholm stad) och då passar vi även på att utöka antalet datorer, därmed blir möjligheten till digitala arbetssätt mycket lättare.

Tack för läsåret

Det var allt för detta läsår, många av oss ses nog på avslutningen dit ni är välkomna enligt tidigare meddelat antal per familj. Ses vi inte vill jag tacka er för detta läsår, att vi får låna era barn på dagarna och för det goda samarbetet med er vårdnadshavare och önskar er välkomna tillbaka nästa läsår och lycka till ni som lämnar Höglandsskolan i och med att era barn går ut årskurs 9.

Vecka: 28-31 fritids och skolan stängd.

Nästa läsår 2019/2020

Höstterminen 2019

Måndag 19/8. Skolstart för elever

Vecka 44: höstlov

Torsdag 19/12 julavslutning

Vårterminen 2020

Torsdag 9/1 skolstart elever

Vecka 9: sportlov

Vecka 15: påsklov

Tisdag 9 juni sommaravslutning

 

Jag önskar er alla en skön och avkopplande sommar.

Vänliga hälsningar

Sandie Sandquist

Rektor

 

 

2019

Rektorsbrev jun 2019

Rektorsbrev apr 2019

Rektorsbrev feb 2019

2018

Rektorsbrev nov 2018

Rektorsbrev sept 2018

Rektorsbrev juni 2018

Rektorsbrev april 2018

Rektorsbrev februari 2018

 

Dela: