F-3

Förskoleklass har sin hemvist på Virvel, Virvelvindsvägen.

Arbetslag 1-3 håller till i A-huset, plan två och tre.   

Frånvaroanmälan är 08-508 432 00 (ring innan klockan 8.00 alla dagar eleven är frånvarande).

Antal: 17