Till innehåll på sidan

Så funkar det

Här hittar du användbar information som hjälper dig i vardagen, både för dig som är vårdnadshavare och elev. 

Skolplattformen är ett användbart redskap om du vill få koll på frånvaron eller veta hur planeringen är i ett enskilt ämne. Hur du loggar in och annat praktiskt som får skoldagen att funka hittar dui menyraden till höger.
 

Dela:

Elevråd

Var med och förändra din skola. Alla kan vara med och påverka.

Höglandsskolans elevråd är organiserat utifrån intresse och engagemang. Vi har förutom en elevstyrelse två elevråd; 1-3 och 4-9, samt ett antal olika intressegrupper som brinner för en viss fråga. Elevråden träffas tre gånger per termin. Lika många gånger träffar elevrådets styrelse rektorn. Klassråd hålls vid behov men minst två gånger i månaden. Intressegrupperna arbetar med korta och längre projekt under läsåret.