Samarbeten och projekt

Höglandsskolan har en rad samarbete och projekt igång under läsåret.

Aktuellt för 2013

  • Matematikutveckling
  • VFU
  • Digitala lärresurser
  • Skapande skola
  • Vänskola i Italien
Dela: