Till innehåll på sidan

Skolans historia

Höglandsskolan grundades 1931 av Manne Ingelög som hade en pedagogisk idé som överensstämmer väl med dagens kunskaper om inlärning och med läroplanens intentioner. Hans tanke var att varva praktiskt och teoretiskt arbete, vilket resulterade i skolans estetiska profil. Detta har visat sig ge eleverna goda studieresultat. Studierna i de olika ämnena ger stöd till varandra för att skapa helhet och förståelse.

En annan av skolans grundtankar är att varje elev skall bli sedd och känna trygghet. Vi ägnar oss åt trygghetsarbete på flera sätt bland annat genom Friends. En ytterligare tanke är att eleverna skall ges möjlighet att arbeta med olika uppgifter, var och en efter sin förmåga, under en längre tid och själva ta ansvar för sin planering.

Dela: