Till innehåll på sidan

Skolbibliotek

Nyckeln till framgång finns i böckerna.

Att läsa och att veta var du kan hitta det du söker är två viktiga faktorer för att kunna lyckas med skolarbetet. Skolbiblioteket hjälper dig att hitta böcker på lämplig nivå, ger dig utmaningar och strategier för att komma vidare med skoluppgiften. Datorer och annan digital utrustning finns också för utlåning till skolans elever.

Skolbiblioteket finns två trappor upp i A-huset.

Välkommen!

Dela:
Kategorier:

Elevråd

Var med och förändra din skola. Alla kan vara med och påverka.

Höglandsskolans elevråd är organiserat utifrån intresse och engagemang. Vi har förutom en elevstyrelse två elevråd; 1-3 och 4-9, samt ett antal olika intressegrupper som brinner för en viss fråga. Elevråden träffas tre gånger per termin. Lika många gånger träffar elevrådets styrelse rektorn. Klassråd hålls vid behov men minst två gånger i månaden. Intressegrupperna arbetar med korta och längre projekt under läsåret.

Öppettider

 

Måndag 08.30-15.30
Tisdag 08.00-15.30
Onsdag 08.00-15.00
Torsdag 08.00-13.00
Fredag 08.00-13.00

 

Ingress: 
Nyckeln till framgång finns i böckerna.