Bibliotek

Antal: 3

 • Skolbibliotek

  Skolbiblioteket är öppet varje dag och kan erbjuda massor av spännande läsning. Här finns det plats för enskilt arbete och grupparbete. Det finns också tillgång till datorer och andra digitala verktyg för skolarbetet.

  Kategorier:
 • Elevråd

  Var med och förändra din skola. Alla kan vara med och påverka.

  Höglandsskolans elevråd är organiserat utifrån intresse och engagemang. Vi har förutom en elevstyrelse två elevråd; 1-3 och 4-9, samt ett antal olika intressegrupper som brinner för en viss fråga. Elevråden träffas tre gånger per termin. Lika många gånger träffar elevrådets styrelse rektorn. Klassråd hålls vid behov men minst två gånger i månaden. Intressegrupperna arbetar med korta och längre projekt under läsåret.

  Kategorier: