Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Antal: 9

 • Försäkringar

  Kollektiv olycksfallsförsäkring

  Alla barn och elever upp till 24 år som går i Stockholms stads skolor är olycksfallsförsäkrade genom försäkringsbolaget S:t Erik Försäkrings AB. 

  Läs mer under relaterad länk nedan.

 • Angående Corona

  Uppdateringar, se Rektorsbrev

  Rektorsbrev angående Corona 18 mars 2020

  Hej alla föräldrar på Höglandsskolan.

  Kategorier:
 • Angående Coronaviruset

  Skriver till er med anledning av det Coronavirus som spridit sig över välden och nu senast till länder i vår närhet.

  Kategorier:
 • Anmäl frånvaro

  Frånvaro/ledighet

  Anmäla frånvaro

  Förskoleklass anmäler på 08-508 432 28
  Elever år 1-9 anmäls på 08-508 432 00

  Obs! Anmälan görs före kl. 8.00

  Kategorier:
 • Trivselregler

  Höglandsskolans trivselregler 2019-2020

  Höglandsskolans trivselregler

  Läsåret 2019-2020

  Här på Höglandsskolan är vi vänliga, hjälpsamma och hänsynsfulla mot varandra. Vi är mot andra som vi själva vill bli behandlade.

  Kategorier:
 • Likabehandlingsarbete

  Plan mot kränkande behandling

  På Höglandsskolan har vi ett väl organiserat trygghetsarbete. Alla elever och vuxna i alla delar av verksamheten ska känna sig trygga och veta att de behandlas väl och likvärdigt i samspel med andra.

 • Elevstöd

  Tillsammans med elevhälsoteamet, lärare och vårdnadshavare arbetar specialpedagoger och speciallärare med elever i behov av särskilt stöd för att uppnå målen i skolan. Specialpedagogerna kartlägger också om ev.

 • Elevråd

  Var med och förändra din skola. Alla kan vara med och påverka.

  Höglandsskolans elevråd är organiserat utifrån intresse och engagemang. Vi har förutom en elevstyrelse två elevråd; 1-3 och 4-9, samt ett antal olika intressegrupper som brinner för en viss fråga. Elevråden träffas tre gånger per termin. Lika många gånger träffar elevrådets styrelse rektorn. Klassråd hålls vid behov men minst två gånger i månaden. Intressegrupperna arbetar med korta och längre projekt under läsåret.

  Kategorier: