Start

Välkommen tillbaka till ett nytt läsår

Höstterminen börjar måndag den 20 augusti. Eleverna i år 2-9 börjar kl. 10.00 med att samlas på skolgården för att efter presentation gå vidare till klassrummen.

Eleverna i förskoleklassen och år 1 börjar kl. 10.00 på Virvels skolgård.

Varmt välkomna tillbaka till skolan!

 

Information om GDPR

Med anledning av dataskyddsförordningen har skyddet för din personliga integritet förstärkts. Utbildningsnämnden i Stockholms stad är ansvarig för de personuppgifter som behandlas om dig inom verksamheten. Utbildningsnämnden behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter som huvudman och hemkommun. Exempelvis handlar det om att handlägga ansökningar, säkerställa rätten till utbildning och dokumentation inför betygsättning. Utbildningsnämnden hanterar dina personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt. Du har rätt att få veta vilka personuppgifter utbildningsnämnden behandlar och för vilka ändamål. Du har också rätt att i vissa fall få felaktiga uppgifter rättade, raderade eller flyttade. När dina personuppgifter inte längre behövs så gallras de.

 

Höglandsskolans skolavslutningar

Varmt välkomna till Höglandsskolans skolavslutningar i Sankta Birgitta kyrka fredag den 8 juni

Åk.F-3 kl.10.00

Åk.4-6 kl.11.30

Åk.7-9 kl.13.00

Mer information kommer i veckobreven

Sommarhälsningar från Sandie Sandquist med all personal

 

Bilfria veckor på Höglandsskolan

Höglandsskolans bilfria veckor med start 2 maj

Nu är det dags för bilfria veckor på Höglandsskolan!

Tillsammans kan vi förbättra trafikmiljön runt skolan för våra barn. Höglandet erbjuder fantastiska möjligheter för elever att röra sig till och från skolan. Passa själv på att njuta av vårens härliga morgnar och få en nypa frisk luft på morgonen tillsammans med ditt barn. Ta hjälp av vänner och andra föräldrar för att hitta en lösning.

  • Elever som går till skolan får motion och frisk luft
  • Med motion och frisk luft får barnen lättare att koncentrera sig i skolan
  • Under promenad eller cykeltur får barnen också en egen stund med sina föräldrar och vänner

Hjälp oss att förbättra skolans närmiljö under dessa vårveckor!

Hälsningar
Höglandsskolans föräldraförening

 

 

Nyheter

Samlingsaffischer läsåret 16/17

4A:s samlingsaffisch är gjord av Felicia och Stella.

SMS om ogilltig frånvaro

Nu kan du som är vårdnadshavare få meddelande med SMS och e-post om ditt barn varit ogiltigt frånvarande från skolan.

Nyheter

Dagens mat

Rektorsbrev juni

 

Hej alla föräldrar på Höglandsskolan!

 

Bromma den 7 juni 2018

Höglandsskolans föräldraförening

Vi i Höglandsskolans föräldraförening, HFF, har som målsättning att göra Höglandsskolan ännu lite bättre. Vi verkar för en god kommunikation mellan skola och föräldrar.