Till innehåll på sidan

Start

Välkommen till Höglandsskolan

Höglandsskolan är en F-9 skola med en parallell i årskurs F-3 och två paralleller i vardera årskurs 4-9.

Höglandsskolan grundades 1931 av Manne Ingelög med en pedagogisk idé om att varva praktiskt och teoretiskt arbete, vilket resulterade i skolans estetiska arbetssätt.

Studierna i de olika ämnena ger stöd till varandra för att skapa helhet och förståelse. Detta har visat sig ge eleverna goda studieresultat.

Skolan har även många traditioner som genomsyrar läsåret vilket skapar samhörighet, trivsel och trygghet såväl för elever som för medarbetare.

Återkommande höjdpunkt under året är Samlingen. Samling är en föreställning som varje klass, varje läsår, skapar och visar upp för alla på skolan.

På skolan visas även under läsåret upp alster från såväl slöjd, bild som teknik.

Höglandsskolans strukturerade, tydliga och lärarledda ämnesundervisning i kombination med skolans estetiska vision bidrar till elevernas lust att lära och allsidiga utveckling.

Höglandsskolan har genomgående mycket höga resultat på elevernas trygghet, trivsel och betyg.

Aktuellt

Bilder från verksamheten

Bilder

Nyheter

  • Läsårsdata

    Höstterminen 2020 Vårterminen 2021

Anmäl frånvaro

Ingress: 
Välkommen till Höglandsskolan