Start

Välkommen till Höglandsskolan

Höglandsskolan är en F-9 skola med en parallell i årskurs F-3 och två paralleller i vardera årskurs 4-9.

Höglandsskolan grundades 1931 av Manne Ingelög med en pedagogisk idé om att varva praktiskt och teoretiskt arbete, vilket resulterade i skolans estetiska arbetssätt.

Studierna i de olika ämnena ger stöd till varandra för att skapa helhet och förståelse. Detta har visat sig ge eleverna goda studieresultat.

Skolan har även många traditioner som genomsyrar läsåret vilket skapar samhörighet, trivsel och trygghet såväl för elever som för medarbetare.

Återkommande höjdpunkt under året är Samlingen. Samling är en föreställningsom varje klass, varje läsår, skapar och visar upp för alla på skolan.

På skolan visas även under läsåret upp alster från såväl slöjd, bild som teknik.

Höglandsskolans strukturerade, tydliga och lärarledda ämnesundervisning i kombination med skolans estetiska vision bidrar till elevernas lust att lära och allsidiga utveckling.

Höglandsskolan har genomgående mycket höga resultat på elevernas trygghet, trivsel och betyg.

Aktuellt

Samlingsaffischer

Lucia 12 december 2019

Nyheter

Anmäla frånvaro

Anmäl frånvaro

Höglandsskolans föräldraförening

Vi i Höglandsskolans föräldraförening, HFF, har som målsättning att göra Höglandsskolan ännu lite bättre. Vi verkar för en god kommunikation mellan skola och föräldrar.

Ingress: 
Välkommen till Höglandsskolan